നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » EXCISE MINISTER T P RAMAKRISHNAN ABOUT IQUOR PRICE IN KERALA

    മദ്യപർക്ക് ആശ്വസിക്കാം; നികുതി കുറച്ച് മദ്യ വില കുറയ്ക്കുന്നത് പരിഗണനയിലെന്ന് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി

    മദ്യത്തിനുള്ള നികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

    )}