നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » FIRST HIGH TECH RATION SHOP OPEN IN KERALA MALAPPURAM NJ TV

    Ration Shop| കേരളത്തിലെ ഹൈടെക് റേഷൻ കട കാണണോ, കാടാമ്പുഴയിലേക്ക് വരൂ

    ടോക്കൺ സംവിധാനവും അനൗൺസ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും സിസിടിവി ക്യാമറകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലെ ബോർഡും അടക്കം അതി നവീനമായ സംവിധാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു റേഷൻ കടയിലും ഉണ്ടാകില്ല.

    )}