നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » FLIGHT SERVICES CANCEL FROM KOCHI TO JIDDA AND MALAYSIA NEW 2

    BREAKING: മലേഷ്യ, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാനസർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

    Flight Services Cancels | അടിയന്തരമായി വിമാന സർവ്വീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത് നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.