നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » FOREST DEPARTMENT OFFICERS DESTROYS 13000 CANNABIS PLANTS IN WALAYAR FOREST KM TV

    പൊലീസ് വഴി തെറ്റിയ വാളയാർ കാട്ടിൽ  വനംവകുപ്പിൻ്റെ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട, പതിമൂവായിരം കഞ്ചാവ് ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു

    രണ്ട് എക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് 800 കുഴികളിലായി നട്ട കഞ്ചാവാണ് നശിപ്പിച്ചത്

    )}