നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » GOVERNER WITHDRAWS PUBLIC FUNCTION AS PER THE REQUEST OF ORGANISERS IN KOZHIKODE NEW EDIT 2

    കോഴിക്കോട്ടെ പൊതുപരിപാടിയിൽനിന്ന് ഗവർണർ പിൻമാറിയത് സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്

    മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാനാകാത്തതിനാൽ പരിപാടിയിൽനിന്ന് പിൻമാറണമെന്ന് സംഘാടകരായ ഡിസി  ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന..

    )}