നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » GOVERNMENT DECIDED TO MAKE LAW IN CONNECTION WITH CHURCH DISPUTE

    'കുടുംബകല്ലറ ഏത് പള്ളിയിലാണോ അവിടെ മൃതദേഹം സംസ്‌ക്കരിക്കാം'; സഭാ തർക്കത്തിൽ നിയമ നിർമ്മാണവുമായി സർക്കാർ

    മൃതദേഹങ്ങൾ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കാമെങ്കിലും പ്രാര്‍ഥനയും മറ്റ് ചടങ്ങുകളും പുറത്ത് നടത്തണം.

    )}