നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » GOVERNOR ARIF MOHAMMED KHAN VISITS MOFIA PARVEEN S PARENTS CAMPAIGN AT ALUVA NAV TV

    Say no to Dowry | 'സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് 18 നിയമങ്ങൾ; എന്നിട്ടും അതിക്രമങ്ങള്‍:' ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍

    സ്ത്രീധനത്തിനെതിരായ  പ്രചരണം ശക്തമാക്കണമെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.