നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » GOVERNOR MENTIONS BEYPORE PORT IN HIS SPEECH AS TV

    നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തിന് പ്രത്യേക പരാമർശം; ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ തുറമുഖവാസികൾ

    ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ തുറമുഖ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ മലബാറിൻ്റെ വികസനത്തിന് അത് കൂടുതൽ സഹായകരമാകും ( റിപ്പോർട്ട്: സനോജ് സുരേന്ദ്രന്‍)

    )}