നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » GOVERNOR RULE OUT GOVT EXPLANATION ON CAA CASE IN SUPREME COURT

    BREAKING: 'ഭരണഘടനാപരമായ ചട്ടങ്ങൾ സർക്കാർ പാലിച്ചേ മതിയാകൂ'; സർക്കാർ വിശദീകരണം തള്ളി ഗവർണർ

    ഭരണഘടനാ തകർച്ച അനുവദിക്കില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ന്യായീകരണവും സ്വീകാര്യമല്ല. അടുത്ത നടപടി എന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ലെന്നും ഗവർണർ.