നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » GOVT MUST ORDER TO PROTECT WOMAN ENTER SABARIMALA BINDU AMMINI IN SUPREME COURT

    ശബരിമലയിലേക്കെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ: സർക്കാർ ഉത്തരവിടണം; ബിന്ദു അമ്മിണി സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    സ്ത്രീപ്രവേശനം അനുവദിച്ച വിധി സുപ്രീംകോടതി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അത് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പരാതിയിൽ ബിന്ദു അമ്മിണി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    )}