നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » HEALTH MINISTER KK SHYLAJA TEACHER HAS GIVEN ELECTRONIC HAND TO A YOUNG MAN WHO LOST HIS HAND IN AN

    കൈ നഷ്ടപ്പെട്ട യുവാവിന് കൃത്രിമ കൈ; വി കെയര്‍ പദ്ധതിയിലൂടെ സഹായവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി

    )}