നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » HIGH COURT CRITIC EFFECTIVE AS ROAD REWORK BEGINS IN KOCHI TV NSR

    ഹൈക്കോടതി കണ്ണുരുട്ടി, കൊച്ചിയിലെ കുഴികൾ അടഞ്ഞു

    കുഴിയിൽ വീണ യദുലാൽ എന്ന  ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതി റോഡുകളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രൂക്ഷമായ വിമർശനം അഴിച്ചുവിട്ടത്... റിപ്പോർട്ട്- എൻ ശ്രീനാഥ്

    )}