നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » HOW TO GET AADHAAR WITHOUT ID ADDRESS PROOF

    INFO | രേഖകൾ വേണമെന്നില്ല; പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ ആളുണ്ടെങ്കിലും ഇനി ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കും

    ഇന്‍ട്രൊഡ്യൂസര്‍ യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ രജിസ്ട്രാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ റീജനല്‍ ഓഫിസ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരായിരിക്കണം.

    )}