നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » I AM READY TO BECOME CHIEF MINISTER IF BJP COMES TO POWER SAYS E SREEDHARAN

    'BJP അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തയ്യാർ'; നയം വ്യക്തമാക്കി ഇ ശ്രീധരൻ

    ഗവർണർ സ്ഥാനത്തോട് തനിക്ക് താത്പര്യമില്ല. സംസ്ഥാനത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പദവിയാണ് ഗവർണർ സ്ഥാനം. മത്സരിക്കാൻ പാലക്കാട് സീറ്റ് വേണമെന്നും ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.

    )}