നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » INDIANS FROM MALDIVES BACK HOME TV DTP

    മാലിദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളുമായി നാവികസേനാ കപ്പൽ കൊച്ചി തീരമണഞ്ഞു

    202 യാത്രക്കാരുമായാണ് കപ്പൽ എത്തിയത്

    )}