നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » INSPECTION BY COLLECTOR AND TEAM AT VILLAGE OFFICES IN MALAPPURAM DISTRICT TV

    മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ കളക്ടറുടെയും സംഘത്തിന്റെയും മിന്നൽ പരിശോധന

    പല വില്ലേജ് ഓഫീസുകളും വൃത്തിഹീനമായിരുന്നു. ചിലയിടത്ത് ആളുകളുടെ തിരക്കിന് അനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല. മറ്റ് ചിലയിടത്ത് കുടിവെള്ളം പോലും ഇല്ല. (റിപ്പോർട്ട്- സി വി അനുമോദ്)

    )}