നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » kerala » KALADY GAS TRAGEDY TWO DEAD AFTER MOTHER NIMMY DAUGHTER DIYA GONE1 TV1 NSR

  അമ്മയ്ക്ക് പിന്നാലെ ദിയയും യാത്രയായി; മരണകാരണം പൊള്ളിലിന് പിന്നാലെയുള്ള അണുബാധ

  രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം 90% പൊള്ളലേറ്റ  അമ്മ നിമ്മി മരിച്ചു. മൂത്ത മകൾ ഡെല്ലയ്ക്കും 50% ത്തിൽ ഏറെ പൊള്ളലുണ്ട്. 

  • News18
  • |
  )}