നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KARNATAKA BANS KERALA KODAGU BUS SERVICE

    കുടകില്‍ നിന്നും ബസ് ഗതാഗതം കര്‍ണാടക നിരോധിച്ചു; ഓണക്കാല യാത്ര തടസപ്പെടും; യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

    ബസ് ഗതാഗതം നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് കര്‍ണാടയിലുള്ള മലയാളികളുടെ ഓണക്കാല അവധിയെ ബാധിക്കും.

    )}