നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA ACCIDENT PLANE CRASH TODAY KOZHIKODE AIRPORT PHOTOS AIRINDIA VANDE BHARAT1

    Karipur Air India Express Crash| വിമാനം 35 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി; രണ്ടായി പിളർന്നു; കരിപ്പൂരിലെ ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ

    കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയെ അവഗണിച്ച് നൂറുകണക്കിന് നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. ഇത് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമായി.

    )}