നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA CONGRESS B REBEL FACTION TO JOIN MANI C KAPPANS NEW PARTY AR TV

    മാണി സി കാപ്പനൊപ്പം ചേരാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ബി വിമത വിഭാഗം

    എൻ.സി.പി യിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ഒപ്പമില്ലാതെ വന്നതോടെ മറ്റ് പാർട്ടികളെ അസംതൃപ്തരെ കൂടെ കൂട്ടി പുതിയ പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനാണ് മാണി. സി. കാപ്പന്‍റെ നീക്കം(റിപ്പോർട്ട്- സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ)

    )}