നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA FLOODS LANDSLIDES IN KOTTAYAM HEAVY WATERLOGGING IN SEVERAL DISTRICTS IN PICS

    Kerala Rains | മണ്ണിടിച്ചിൽ, പല ജില്ലകളിലും കനത്ത വെള്ളക്കെട്ട്; ചിത്രങ്ങൾ

    കേരളത്തിലെ കനത്ത മഴയ്ക്കിടയിൽ കോട്ടയം, കന്നിമല, അടുക്കം വെള്ളാനി, മുണ്ടക്കയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളക്കെട്ട്, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ

    )}