നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA GOVERNOR ARIFF MUHAMMED KHAN VISITS HERITAGE MUSEUM IN WAYANAD AMBALAVAYAL

    പഴശ്ശിയുടെ യുദ്ധങ്ങള്‍ കമ്പനി കാണാനിരിക്കുന്നതോ? വയനാടിന്റെ ചരിത്രം തേടി ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്ഖാന്‍

    അമ്പലവയല്‍ പൈതൃക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇവിടം സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള അതിഥികളില്‍ പ്രമുഖനായി ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ ഇടംപിടിച്ചു.

    )}