നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD BLOCK WILD ELEPHANTS PATH

    ക്രൂരത കാട്ടാനകളോട്; വേലികെട്ടി വഴി തടസപ്പെടുത്തി കന്നുകാലി വികസന ബോർഡ്

    ആനകൾ സഞ്ചാരത്തിനിടെ മുള്ളുവേലിയിൽ തട്ടി മുറിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷനുണ്ടാകുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു...

    )}