നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA POLICE DISTRIBUTES MASKS AND FOOD TO TAMIL NADU POLICE IN KERALA TAMIL NADU BORDER TV SSS

    അതിരുകളില്ലാത്ത മാനവികത; അതിർത്തിയിൽ തമിഴ് നാട് പൊലീസിന് മാസ്കും ഭക്ഷണവും കൈമാറി കേരള പൊലീസ്

    കേരള തമിഴ് നാട് അതിർത്തിയായ കളിയിക്കാവിളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തമിഴ് നാട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പൊലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാസ്കുകളും ഭക്ഷണവും വിതരണം ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ട്/ചിത്രങ്ങൾ: ശരൺ എസ്എസ്

    )}