നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA POLICE WARNS AGAINST NEW YEAR CELEBRATIONS

    Happy New Year ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: എല്ലാം കാണാൻ 'നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട്'; മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസ്

    പുതുവത്സരപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ജനക്കൂട്ടവും ആഘോഷങ്ങളും ഡിസംബര്‍ 31 ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പുവരുത്തും

    )}