നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KOCHI METRO EMPLOYEES UNION JOIN HANDS WITH STUDENTS IN FLOOD HIT AREAS

    പ്രളയബാധിത മേഖലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി കൊച്ചി മെട്രോ ജീവനക്കാരും

    പ്രളയബാധിത മേഖലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ സ്കൂൾ കിറ്റുകൾ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു.