നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KSRTC TO EXPELL 2530 CONTRACT DRIVERS

    താൽകാലിക ഡ്രൈവർമാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ KSRTC നോട്ടീസ് നൽകി; പിരിച്ചുവിടുന്നത് 2530 പേരെ

    2530 ഡ്രൈവർമാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതോടെ 1500 സർവ്വീസുകൾ വരെ റദ്ദാക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്