നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KSU STREET TEST PROTEST AGAINST BACKDOOR APPOINTMENTS OF LDF GOVERNMENT NJ TV

    45 ചോദ്യങ്ങൾ; പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ കെ എസ് യു വിന്റെ തെരുവ് പരീക്ഷ

    ഏതു ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് കാലടി സർവ്വകലാശാലയിൽ അസി. പ്രൊഫസറായി പിൻവാതിൽ നിയമനം ലഭിച്ചത്? സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമേത്? എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ

    )}