നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » LIQUOR DISCUSSION IN NIYAMASABHA KVR

    മദ്യപിച്ച് ലക്കുക്കെട്ട് വഴിയിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞെന്ന് മന്ത്രി; വൈകിട്ടായാൽ പലരുടെയും തനിനിറം അറിയാമെന്ന് MLA

    ലഹരി വിരുദ്ധ ജ്വാലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സൗഭാഗ്യമെന്ന് വർക്കല എം എൽ എ (റിപ്പോർട്ട്- കാർത്തിക് വി.ആർ)