നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » LOCAL MEDIA ELECTIONS 2020 SOCIAL MEDIA S ARE THE NEW CAMPAIGNING TOOL FOR CANDIDATES AS TV

    Local Body Elections 2020| ഫേസ്ബുക്കും വാട്ട്സ് ആപ്പും മുഖ്യ പ്രചാരകർ; നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിആർ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെൻറ് കമ്പനികളും

    ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുമെല്ലാം പ്രചാരണ രംഗത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആശങ്കയും ചെറുതല്ല. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുതിയകാലത്ത് ഇതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ- (റിപ്പോർട്ട്- ഡാനി പോൾ)

    )}