നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » LORRY THAT WAS PARKED ON THE NATIONAL HIGHWAY FELL INTO A DITCH

    ദേശീയപാതയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറി ഉരുണ്ടുനീങ്ങി കുഴിയിൽ വീണു; ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

    തിരക്കുള്ള ദേശീയപാതയിലൂടെ ലോറി ഉരുണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ ബഹളം വച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

    )}