നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » M SWARAJ AGAINST RSS AND JAMAT ISLAMI IN NIYAMASABHA SPEECH1

    ഹിന്ദുവായ മൗദൂദിയാണ് എം എസ് ഗോൾവർക്കർ; RSS മതരാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തിയാലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മതരാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തിയാലും ഒരുപോലെ എതിർക്കും: സ്വരാജ്

    പൗരത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം മതമാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    )}