നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » kerala » MAHATMA GANDHI ASSASSINATION KERALA BUDGET 2020 COVER PAGE PAINTER VISITED FINANCE MINISTER THOMAS ISAAC TV111 UMB

  സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ മുഖചിത്രം; ചിത്രകാരൻ ധനമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തി

  ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം അന്വേഷണം ഉണ്ടായതെന്ന് ധനമന്ത്രി. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബജറ്റിന്റെ കവർ ആയി ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം വിജയിച്ചു. (ചിത്രങ്ങളും റിപ്പോർട്ടും: ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ)

  • News18
  • |
  )}