നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » MALAPPURAM DISTRICT COLLECTOR ANNOUNCES HOLIDAY FOR THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THREE TALUKS

    മലപ്പുറത്ത് മൂന്നു താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവധി

    ജില്ലയിൽ പ്രളയദുരിതം കാരണം വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുള്ളതിനാലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും കളക്ഷൻ സെന്ററുകളും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനാലുമാണ് അവധിയെന്ന് കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി