നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » MOTHER AND SON DIED AT KASARGOD MANJESWARAM SS TV

    വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ അമ്മയും മകനും മരിച്ചു; അമ്മയുടെ മരണം കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ

    കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അമ്മക്ക് കൂടി ഷോക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു

    )}