നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » MUSLIM LEAGUE CLEANING CAMPAIGN STARTED UPDATED NJ TV

    'മഴയെത്തും മുമ്പെ വൃത്തി': ക്യാമ്പെയിനുമായി യൂത്ത് ലീഗ്; പങ്കെടുത്ത് ഹൈദരലി തങ്ങളും കെ.പി.എ മജീദും

    കാമ്പയിനിന്റെ ആദ്യ ദിവസം വീടുകളിലെ ശുചീകരണത്തിന് വീട്ടുകാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കാളികളായി.

    )}