നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » NATIONAL GREEN TRIBUNAL SAYS MUNCIPALITY IS RESPONSIBLE FOR REMOVE BUILDING WASTE FROM MARADU TV VVG

    മരട്: കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള ചുമതല നഗരസഭയ്ക്ക്; ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ

    പരിസ്ഥിതിയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമിതി വിലയിരുത്തി. റിപ്പോർട്ട് - വിനീത

    • News18
    • |