നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » NINE MEMBER CONSTITUTIONAL BENCH TO HEAR SABARIMALA CASE ON JANUARY 13 NEW

    ശബരിമല വിധി പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ ജനുവരി 13ന്; പരിഗണിക്കുന്നത് ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ച്

    തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ 60 ഹർജികളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്...