നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » NO SOCIAL DISTANCING KEEP IN ERNAKULAM MARKET TV NSR

    സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ എറണാകുളം മാർക്കറ്റ്; അണുവിമുക്തമാക്കാൻ എത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച

    ലോക്ക് ഡൗണിൽ പോലും തൊഴിലാളികളും ജനങ്ങളും ഇവിടെ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്നുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട്/ ചിത്രങ്ങൾ: എൻ. ശ്രീനാഥ്

    )}