നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » NSS URGES TO CUT DOWN ON WEDDING EXPENSES

    'വിവാഹങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും ധൂർത്ത് വേണ്ട'; അനാവശ്യ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് NSS

    വിവാഹവേദിയിൽ വധുവിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെയും വേഷത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക നില മറന്നുകൊണ്ടുള്ള മത്സരം വേണ്ട

    )}