നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » OFFICERS GEARED UP TO ENABLE POSTAL VOTING FOR COVID 19 AFFECTED VOTERS

    കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റെഡി; ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതുവരെ

    Officers geared up to enable postal voting for covid 19 affected voters | പോളിംഗ് ടീം ഓരോ വോട്ടറേയും പ്രത്യേകം സന്ദർശിച്ച് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കിറ്റ് കൈമാറും

    )}