നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » OPPOSITION VISITED KARIPUR AIR INDIA EXPRESS CRASH PLACE

    Karipur Air India Express Crash| അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷം; ദുഃഖകരമായ സംഭവമെന്ന് ചെന്നിത്തല

    Karipur Air India Express Crash| രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ നാട്ടുകാരെ രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭിനന്ദിച്ചു

    )}