നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » PILGRIMAGE TOURISM PROJECT IS BEING PREPARED FOCUSING ON GURUVAYUR TEMPLE CITY

    കോട്ടകൾ കാണാം ബീച്ചിൽ പോകാം;ഗുരുവായൂര്‍ സമഗ്ര ടൂറിസം പദ്ധതിക്കൊരുങ്ങുന്നു

    ആനക്കോട്ട, ചാവക്കാട് ബീച്ച്, ചേറ്റുവ കോട്ട എന്നിവ കോര്‍ത്തിണക്കി സമഗ്ര ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.

    )}