നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » POLICE TO GIVE SEEDS PACKET FOR LOCK DOWN VIOLATORS TV VVG

    ലോക്ക് ഡൗൺ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി പോലീസ് വക കൃഷിപാഠവും 

    നിയമം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജീവനി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ വിത്ത് പായ്ക്കറ്റുകള്‍ കൂടി നല്‍കും. 

    )}