നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » PONMUDI OPEN FOR TOURISTS AFTER NINE MONTHS TV UMB

    വരൂ, പൊൻമുടിയിലേക്ക് പോകാം; ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി പൊൻമുടി

    പ്രവേശനം കോവിഡ് മാർഗനിർദേശം പാലിച്ച്. രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് സന്ദർശന അനുമതി