നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » RAILWAY TO OPERATE SPECIAL TRAINS BETWEEB ERNAKULAM AND THIRUNVANTHAPURAM

    INFO|തിരുവനന്തപുരത്തിനും എറണാകുളത്തിനുമിടയിൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവ്വീസ്

    ശബരിയും കോർബയും തിരുവനന്തപുരം വരെ സർവ്വീസ് നടത്തും. കോർബ-തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസിന്, പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ നിർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.

    • |
    )}