നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ROAD CLOSED HOURS BEFORE MINISTER KT JALEELS ARRIVAL AND THE POLICE HELPS A PHYSICALLY CHALLENGED WOMAN WHO CAUGHT IN THE BLOCK GG TV

    മന്ത്രി എത്തുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപേ വഴി കെട്ടിയടച്ചു; പോകാൻ കഴിയാതെ വലഞ്ഞ വികലാംഗയായ യുവതിക്ക് സഹായവുമായി പൊലീസ്

    ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് മന്ത്രി വരുന്നതെങ്കിലും 10 മണിയോടെ പൊലീസ് ഗതാഗതം തടഞ്ഞ് ബാരിക്കേഡ് കെട്ടി.

    )}