നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ROTTEN CHICKEN FOUND FROM KOZHIKODE BRINGS FOR HOTEL IN MANJERY1 TV ABS

    കോഴിക്കോട് പഴകിയ മാംസം പിടികൂടിയ സംഭവം; മാംസം കൊണ്ടുവന്നത് മഞ്ചേരിയിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക്

    607കിലോ പഴകിയ ഇറച്ചി പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നഗരത്തിലും പരിശോധന കർശനമാക്കും. റിപ്പോർട്ട്: അശ്വിൻ. ബിഎസ്

    )}