നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » RS 1 LAKH WORTH N95 MASKS DOCTOR HUSBAND BIRTHDAY GIFT TO HIS DOCTOR WIFE TV MNB

    ഇക്കാലത്ത് ഇതിലും മികച്ച പിറന്നാൾ സമ്മാനം മറ്റെന്ത്; ഡോക്ടറായ ഭാര്യയ്ക്ക് മാസ്കുകൾ സമ്മാനിച്ച് ഭർത്താവ്

    കോവിഡ് 19ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ഈ സമ്മാനം പ്രയോജനപ്പെടും.