നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » SAFE ZONE PROJECT IMPROVES SECURITY OF AYYAPPA DEVOTEES VEHICLES TV SSS NEW

    അയ്യപ്പഭക്തരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ; സേഫ് സോൺ പദ്ധതിയുമായി അധികൃതർ

    പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലായി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന കണമല, ളാഹ, നിലയ്ക്കൽ - പമ്പ റൂട്ടുകളിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പട്രോളിങ്ങ് നടത്തും... റിപ്പോർട്ട്- ശരൺ എസ്.എസ്

    )}